I have nothing to say and I’m saying it

רגע לעצמי

Episode Summary

חמש דקות מזמנך נשמע ממש מעט, אבל אם אני אבקש מכם לשבת 5 דקות בשקט עם עצמכם רובכם לא ימצאו לזה זמן. פרק זה מוקדש לכל מי שמדיטציה או התעסקות באני ה״רוחני״ מעלה בו גיחוך, סלידה או סתם נראה לו מיותר. בתור אחת עם המון מרץ, נאמר בעדינות ועם כל ״ ההפרעות״ (מתנות) שיש לי זה פרק מאוד חשוב. חיבור עצמי והיכולת להכיל את המשמעות של הקשבה לאני הפנימי לגלות דברים שלא שמת לב אליהם קודם רק בגלל שהיית בשקט של עצמך פרק עם אתגר קטן לכל אחד ואחת יהיה מעניין