I have nothing to say and I’m saying it

בריאות בריאות בריאות

Episode Summary

בריאות חברים! קודם כל אני מאחלת לכולם בריאות❤️ ואם כבר בבריאות עסקינן, אז אחרי פגרה של החופשים, החלטתי לדבר על משהו שהוא מבחינתי, דרך חיים. אף פעם לא הרגשתי צורך לדבר על זה כי זה היה נראה לי משהו שכולם מבינים ויודעים, כי זה היה כל כך טבעי לי. כשחשבתי על מה לדבר בפרקים הבאים, בריאות עלה לי אחרון. וכשהוא עלה, אמרתי איך זה לא היה הפרק הראשון. אני חושבת שיש לי הרבה מה לתרום מבחינת הידע שלי בבריאות הגוף והנפש, בשל כל החוויות שעברתי, והידע שצברתי. האבסורד שלא חשבתי לפני שיש צורך לשתף את המידע הזה, כי הוא מובן לכולם. אבל מי שמכיר אותי יודע, שאין כמו לשמוע מישהו אומר משהו שאתה כבר יודע, אבל הוא מזקק לך את זה ככה שזה פשוט נכנס, ופתאום אתה מבין את כל התמונה. אז הפרק הזה נותן 5 טיפים על חיים בריאים יותר ועל הדרך הקלילה להגיע לשם. ובקצרה…תשקיעו בעצמכם.

Episode Notes

 

*הפודקאס המדובר בהתחלה שבו שמעתי את המשפט, ״שחבל שקוראים לרפואה משלימה, רפואה משלימה, כי זה בדיוק הפוך״

זה בכלל פודקאסט ״נשים מדברות״  

סליחה על הטעות פשוט שמעתי את שניהם אחד אחרי השני🤷🏼‍♀️

קישור למי שרוצהhttps://podcasts.apple.com/il/podcast/%D7%A0%D7%A9%D7%99%D7%9D-%D7%9E%D7%93%D7%91%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A2%D7%9D-%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%9F-%D7%A8%D7%95%D7%92%D7%A7-%D7%95%D7%95%D7%A1%D7%98%D7%9C%D7%A8/id1482954468?i=1000559223843